Curs de Arhivar

Curs de Arhivar

Competențe profesionale dobândite:

  • Redactarea nomenclatorului arhivistic
  • Gestionarea fondului documentar
  • Prelucrarea documentelor
  • Utilizarea informaţilor din documente
  • Conservarea arhivei în depozit

 

Documente necesare participării la curs (în copie):

  • Carte de identitate;
  • Certificat de naștere;
  • Certificat de căsătorie (doar dacă numele de pe celelalte documente nu este același și s-a schimbat în urma căsătoriei);
  • Diploma după ultima școală absolvită.

Atenție!

Cursul vine în sprijinul tuturor instituțiilor publice și private creatoare de arhivă, având în vedere obligația legală a acestora de a deține personal angajat special format în domeniul arhivării (Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 republicată, art. 31-32).

Detalii curs

Curs autorizat ANC
Cod COR 441501

Durată 120 ore
Organizator ADV România
Studii medii, finalizate cu diploma de bacalaureat
Limba română
Participanți min. 15 – max. 28 persoane
Certificat emis de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)
TOP