Curs de Arhivist

Curs de Arhivist

Competențe profesionale dobândite:

  • Elaborarea instrumentelor de lucru
  • Coordonarea constituirii şi administrării arhivei
  • Stabilirea valorii istorice şi practice a documentelor
  • Coordonarea activităţilor de conservare a arhivei în depozit
  • Valorificarea informaţiilor din documente
  • Arhivarea electronică a documentelor

 

Documente necesare participării la curs (în copie):

  • Carte de identitate;
  • Certificat de naștere;
  • Certificat de căsătorie (doar dacă numele de pe celelalte documente nu este același și s-a schimbat în urma căsătoriei);
  • Diploma după ultima școală absolvită.

Detalii curs

Curs autorizat ANC
Cod COR 262101

Durată 185 ore
Organizator ADV România
Studii superioare, cu diplomă de licenţă în unul dintre domeniile: limbă şi literatură, limbi moderne aplicate, istorie, studii culturale
Limba română
Participanți min. 15 – max. 28 persoane
Certificat emis de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)

 

Atenție!

Calificarea de Arhivist nu este recunoscută de către Arhivele Naționale dacă absolventul nu are studii superioare în domeniile specificate în Standardul Ocupațional pentru meseria de Arhivist.

TOP