Curs Arhivar

CURS ARHIVAR
(CURSURI REGIUNEA NORD – EST - IAȘI, BACĂU, BOTOȘANI, SUCEAVA, NEAMȚ, VASLUI)

Competențe profesionale dobândite:

  • Cunoașterea întocmirii nomenclatorului arhivistic si înaintarea către Arhivele Naționale;
  • Administrarea documentelor in depozitul de arhivă;
  • Operațiuni arhivistice desfășurate asupra documentelor;
  • Valorificarea informațiilor din documente;
  • Asigurarea condițiilor de conservare a documentelor din depozit

„Curs realizat în cadrul proiectului FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training, implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T & CO în parteneriat cu Fundația ”Alături de Voi” România și  Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina și co-finanțat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020.”

Detalii curs

Curs autorizat ANC

Perioadă desfășurare
06 – 24.06.2022
Durată 120 ore
Tip curs Perfecționare
Preț curs Gratuit
Organizator ADV România, în cadrul proiectului FACT – Formarea Angajaților prin Consultanță și Training
Studii Studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat
Limba Română
Participanți 25 persoane, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • au domiciliul / resedință în regiunea Nord – Est;
  • sunt angajați sau persoane fizice autorizate sau intreprinderi individuale;
  • au vârsta cuprinsă între 25 ani și 64 de ani.

Metodologie selecție grup

Certificat Emis de Autoritatea Națională pentru Calificări

 

TOP