0

Asigură-ți locul la unul dintre cele mai apreciate cursuri ale noastre!
Curs autorizat – cod COR 112032

Perioada de derulare:

cursul se derulează la cerere, doar pentru entități juridice care pot asigura un grup de minim 15 persoane.

Durata:

180 ore
(60 ore teorie + 120 ore practică)

Nivel de studii solicitat:

studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat

Tip de certificat obținut:

certificat emis de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

COMPETENȚE PROFESIONALE DOBÂNDITE:

Realizarea studiului de fezabilitate;

Elaborarea planului de afaceri;

Gestionarea afacerii;

Elaborarea proiectului social al afacerii;

Gestionarea activităţii sociale;

Promovarea antreprenorialului social;

Reprezentarea organizaţiei în relaţiile externe.

DOCUMENTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CURS (ÎN COPIE):

  • Carte de identitate;
  • Certificat de naștere;
  • Certificat de căsătorie (doar dacă numele de pe celelalte documente nu este același și s-a schimbat în urma căsătoriei);
  • Diploma după ultima școală absolvită.

Dacă te-am convins..., vino alături de noi!

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Curs Antreprenor în Economia Socială – specializare

Fundaţia ”Alături de Voi” România prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, după caz, prin mijloace automate şi/sau manuale în scopul soluționării cererilor de prestare a serviciilor solicitate. Refuzul de a furniza datele personale necesare atrage imposibilitatea prestării serviciilor solicitate.

Powered by NEX-Forms
TOP