0

Asigură-ți locul la unul dintre cele mai apreciate cursuri ale noastre!
Curs autorizat – cod COR 112036

Perioada de derulare:

cursul se derulează la cerere, doar pentru entități juridice care pot asigura un grup de minim 15 persoane.

Durata:

45 ore (15 ore teorie + 30 ore practică)

Nivel de studii solicitat:

studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat

Tip de certificat obținut:

certificat emis de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Alte condiții:

Persoana care dorește să participe la un curs de perfecționare în ocupația Manager de întreprindere socială trebuie să aibă o calificare / formare în unul sau mai multe domenii: economie / management / asistență socială.

COMPETENȚE PROFESIONALE DOBÂNDITE:

Organizarea întreprinderii sociale

Managementul incluziv al resurselor umane

Coordonarea si monitorizarea activităților întreprinderii sociale

DOCUMENTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CURS (ÎN COPIE):

  • Carte de identitate;
  • Certificat de naștere;
  • Certificat de căsătorie (doar dacă numele de pe celelalte documente nu este același și s-a schimbat în urma căsătoriei);
  • Diploma după ultima școală absolvită;
  • Copie după documentul care dovedește calificarea / formarea în domeniul economie sau management sau asistență socială.

Dacă te-am convins..., vino alături de noi!

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Curs Manager de Întreprindere Socială – perfecționare

Fundaţia ”Alături de Voi” România prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, după caz, prin mijloace automate şi/sau manuale în scopul soluționării cererilor de prestare a serviciilor solicitate. Refuzul de a furniza datele personale necesare atrage imposibilitatea prestării serviciilor solicitate.

Powered by NEX-Forms
TOP