Curs Consilier de Orientare în Carieră

Curs Consilier de Orientare în Carieră

Competențe profesionale dobândite:

 • Furnizarea informaţiilor esențiale privind piaţa muncii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
 • Evaluarea inițială a persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii profilului profesional (identificarea şi înregistrarea experienţei, educaţiei, pregătirii profesionale ș.a.).
 • Evaluarea personalității, intereselor ocupaționale și abilităților (cognitive, manuale) în vederea completării profilului profesional al persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă.
 • Identificarea nevoilor de instruire ale persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă şi recomandarea unor programe de formare profesională în conformitate cu profilul aptitudinal, domeniile de interes şi tendinţele pieţei muncii.
 • Furnizarea de informaţii cu caracter general privind începerea unei activităţi independente sau iniţierea unei afaceri, precum şi a unor informaţii legislative privind relaţiile de muncă, ocuparea forţei de muncă şi formarea profesională.
 • Identificarea dificultăţilor de angajare cu care se confruntă persoana aflată în căutarea unui loc de muncă.
 • Stabilirea unui set de obiective și a unui plan de acțiune privind cariera, împreună cu persoana aflată în căutarea unui loc de muncă.
 • Sprijinirea persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă în însușirea unor tehnici de dezvoltare a carierei, tehnici de căutare a unui loc de muncă, elaborarea portofoliului personal şi modalităţi de prezentare la interviu.
 • Identificarea cerinţelor specifice locurilor de muncă vacante (sarcini şi responsabilităţi, salarizare, beneficii, program de lucru, condiţii de muncă şi oportunităţi de promovare etc.) si stabilirea potrivirii persoană – post, când este cazul.
 • Monitorizarea evoluţiei persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă pe parcursul procesului de consiliere (analizarea rezultatelor acţiunilor întreprinse şi identificarea modalităţilor alternative pentru atingerea obiectivelor).
 • Furnizarea de activități de consiliere de grup pe tema carierei.

Detalii curs

Curs informal

Perioadă desfășurare - 07 – 09 iunie 2021, 12 ore de teorie, format on-line,
- 13 – 16 iulie 2021, 28 ore de practică, format fizic (Chişinău).
Durată 40 ore
Organizator ADV România, în parteneriat cu Academia de Administre Publică R. Moldova
Studii minim studii liceale
Limba română
Participanți 16 persoane din R. Moldova - reprezentanți autorități publice, instituții de învățământ, ONG-uri, întreprinderi sociale, persoane din grupuri de risc, alte persoane interesate de acest subiect
Certificat emis de ADV România și Academia de Administrare Publică, R. Moldova

 

TOP