Despre proiect

Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social

Program finanțare: Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Obiectiv tematic 2: Sprijin pentru educație, cercertare, dezvoltare tehnologică și inovare 

Prioritate 1.1: Cooperarea instituțională în domeniul educațional pentru creșterea accesului la educație și a calității educației

1.1.1: Cooperarea consolidată între instituțiile de învățământ, care duce la o creștere a calității programelor de educație disponibile în zona eligibilă, precum și la îmbunătățirea accesibilității la educație și asigurarea competențelor relevante pe piața muncii a absolvenților.

Contract finanțare nr: 2SOFT/1.1/107

Lider de parteneriat: Fundația ”Alături de Voi” România

Parteneri:

  1. Academia de Administrare Publică, Chișinău, R. Moldova;
  2. Fundația “Ecoul Cernobîlului” – Chișinău, R. Moldova.

Prezentare proiect: 

Prin implementarea acestui proiect în România și R.Moldova, vom stimula creativitatea, inovarea și cetățenia activă, prin dezvoltarea de abilități specifice în domeniul economiei sociale / antreprenoriatului social pentru 470 de actori relevanți în domeniu - studenți din învățământul superior terțiar, autorități publice, ONG-uri, întreprinderi sociale, companii private, mass-media și persoane din grupuri vulnerabile din zona transfrontalieră eligibilă din România și de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Timp de 21 luni, în perioada 1 octombrie 2020 – 30 iunie 2022, cei trei parteneri vor dezvolta programe specifice comune de educație pentru antreprenoriat social, vor înființa un centru transfrontalier de resurse în domeniul economiei sociale / antreprenoriatului social, vor organiza cursuri de formare profesională și vor lansa o revistă științifică de economie socială.

„Prin implementarea acestui proiect, vom contribui la dezvoltarea programelor de formare profesională în domeniul antreprenoriatului social, replicând experiența Academiei ADV, urmând ca peste 470 de actori relevanți activi în domeniu, din regiunea transfrontalieră România-Moldova să beneficieze direct de această inițiativă.” – Angela Achiței, președinte Fundația “Alături de Voi” România.

Scop: 

Asigurarea creșterii economice și îmbunătățirea calității vieții oamenilor aflați în căutarea unui loc de muncă, în special din grupuri vulnerabile, prin dezvoltarea abilităților specifice în domeniul economiei sociale / antreprenoriatului social, pentru 470 de actori relevanți în domeniu, din zona eligibilă transfrontalieră  din România și din întreaga Republică Moldova.

Obiective:

  1. Dezvoltarea unui centru transfrontalier de resurse în domeniul economiei sociale / antreprenoriatului social, în primul semestru de implementare a proiectului, atât virtual, cât și cu localizare în Iași (RO) și Chișinău (MD).
  2. Dezvoltarea de programe comune specifice de educație pentru antreprenoriat social, programe care să stimuleze creativitatea, inovarea și cetățenia activă în rândul celor 470 de actori relevanți activi în domeniu, din regiunea de cooperare transfrontalieră România – R. Moldova.
  3. Promovarea impactului economiei sociale / antreprenoriatului social, asupra dezvoltării economice și îmbunătățirea calității vieții persoanelor din regiunea transfrontalieră, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și după finalizarea finanțării.

Buget proiect: Bugetul proiectului are o valoare de 439,922.00 Euro, din care finanțarea UE este de 395,929.8 Euro. Contribuția Fundației “Alături de Voi” România este de 31,389.41 Euro, a Academiei de Administrare Publică este de 11,673.49 Euro și a Fundației „Ecoul Cernobîlului” este de 929.3 Euro

Proiectul "Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social" in imagini

Proiectul "Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social" - Rezultate

TOP