Formular de înscriere

Conferință 13 mai 2022

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP & YOUTH ENGAGEMENT CONFERENCE 2022

Conferință europeană care aduce idei noi și informații pentru liderii viitorului

FORMULAR DE ÎNSCRIERE


Fundaţia ”Alături de Voi” România prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, prin mijloace automatizate şi manuale, acestea fiind destinate implementării proiectului “Parteneriat pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social”, implementat în parteneriat cu Academia de Administrare Publică, Chișinău, R. Moldova și Fundația “Ecoul Cernobîlului” – Chișinău, R. Moldova și finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI). Prin completarea si trimiterea acestui formular va declarați acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale în scopul implementării proiectului.


 


Statut pe piața muncii:
* selectați statutul
Vă rugăm să menţionaţi dacă sunteţi persoană cu dizabilităţi sau din grup vulnerabil (centru de plasament, dificultăți sociale - fără venituri, cu venitul minim garantat, cu alocație pentru susținerea familiei ș.a)
Vă rugăm să ne spuneți care este motivul pentru care doriţi să participaţi la acest eveniment?
Powered by NEX-Forms
TOP