Curs Inspector /
Referent Resurse Umane

Curs Inspector /
Referent Resurse Umane

REGIUNEA TRANSFRONTALIERA ROMÂNIA - R. MOLDOVA (BOTOȘANI, IAȘI, VASLUI, GALAȚI)

Competențe profesionale dobândite:

  • Planificarea activităţilor
  • Comunicarea cu angajaţii
  • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
  • Întocmirea documentelor de evidenţă a personalului
  • Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului
  • Organizarea recrutării personalului
  • Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor
  • Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat
  • Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului

Detalii curs

Curs ANC

Format online (pe platforma ZOOM)
Perioadă desfășurare 20 – 24 iunie 2022
Durată 40 ore
Organizator ADV România
Studii medii (cu diplomă de Bacalaureat)
Limba română
Participanți • min. 16 (max. 28) persoane din România, cu domiciliul în Regiunea Transfrontalieră România – R. Moldova (judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi).
Certificat emis de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)

 

TOP