Termeni și condiții

Îți mulțumim că ești interesat de cursurile
și serviciile oferite de echipa ADV România !

Bine ai venit la Academia ADV !

Stimate Utilizator,

Îți mulțumim că ești interesat de cursurile și serviciile oferite de echipa ADV România !

Vrem să îți aducem la cunoștință că acest website este deținut de Fundația “Alături de Voi” România (ADV România) și JobDirect SRL (al cărui unic asociat este fundația). Accesul și utilizarea acestui site, a informațiilor, a serviciilor și a produselor sunt reglementate de următorii Termeni și Condiții și de Politica de protecție de datelor cu caracter personal.

Înregistrarea sau achiziționarea oricărui curs online reprezintă acceptul tău cu privire la Termeni și la Politica de protecție de datelor cu caracter personal, de aceea te rugăm să acorzi atenție detaliilor. Scopul acestor termeni și condiții este să îți ofere informațiile necesare pentru a înțelege condițiile de utilizare ale site-ului nostru, modul în care poți accesa informațiile și serviciile oferite de noi, precum și pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a te înscrie.

Înscrieri și modalitate de participare la cursuri

Formularul de înscriere, disponibil pentru fiecare curs prezentat pe site-ul www.academiaadv.ro, reprezintă un angajament ferm și constituie un contract valid.

Perioada de derulare a cursurilor, formatorii, locul de desfășurarea a cursurilor și tipul de curs (training intensiv sau curs autorizat de Ministerul Muncii) sunt menționate în descrierea detaliată a programului de formare.

Înscrierea se va realiza în ordinea în care taxa de curs este achitată integral și în limita locurilor disponibile. Înscrierea este considerată finalizată după achitarea integrală a cursului.

În situația în care cursanții nu se prezintă la curs în totalitate sau parțial, ADV România nu este obligată să ofere nicio formă de despăgubire.

Prin transmiterea formularului de înscriere, se confirmă că se cunosc și se acceptă Termenii și condițiile de înscriere la cursurile organizate de ADV România.

ADV România are dreptul de a modifica, fără vreo notificare prealabilă, datele de desfășurare a programelor de formare profesională, precum și locul de desfășurare, în cazul în care acest lucru este impus de motive obiective.

Condiții de returnare a taxei de curs

În situația în care, din motive obiective, cursul autorizat/training-ul nu poate fi desfășurat sau începerea acestuia întârzie cu mai mult de 30 de zile față de data anunțată în descrierea cursului, Cursantul are dreptul să solicite returnarea sumei achitate, respectând procedura de restituire.

Persoanele fizice pot exercita dreptul de retragere în termen de 14 zile calendaristice de la data înscrierii, cu condiția ca data de începere a cursului autorizat/training-ului să nu fi fost anunțată. Dacă data de începere a cursului autorizat/training-ului a fost comunicată către cursant, nicio sumă de bani achitată nu va fi restituită. În cazul exercitării dreptului de retragere în primele 14 zile calendaristice de la înscriere, respectând condițiile menționate, Furnizorul Cursului va restitui toate sumele primite de la Cursant în termen de 14 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere, prin aceeași modalitate de plată utilizată în tranzacția inițială la momentul înscrierii.

Prețul și modalități de plată

 • Toate prețurile afișate pe site sunt în RON
 • Prețul exprimat este per Cursant
 • Prețul afișat la data transmiterii Formularului de Înscriere se poate modifica doar în cazul ăn care se aplică reduceri (de ex. reducere de grup)

Plata se realizează integral, online cu cardul prin procesatorul de plăți PayU

În termen de 48 de ore la transmiterea Formularului de Înscriere, veți primi pe adresa de email introdusă în Formular link-ul pentru plata cu cardul.

Confirmarea plății taxei va fi realizată prin e-mail de către cumpărător, prin transmiterea dovezi de plată și copie a actului de identitate. Apoi, cumpărătorul va primi contractul, factura și fisa de înscriere pentru cursul achiziționat.

Entitatea juridică care va emite factura este JobDirect SRL – întreprindere socială deținută de Fundația “Alături de Voi” România (ADV România).

JobDirect SRL

Adresa: Str. Bazinelor nr. 5, comuna Miroslava, Iaşi, cod poştal 707316

Registrul Comerțului: J22/3438/2021

Cod fiscal: 45040781

Telefon: +40757 110 246

Fundația “Alături de Voi” România (ADV România)

Adresa: Str. Bazinelor nr. 5, comuna Miroslava, Iaşi, cod poştal 707316

Cod fiscal 14545164 – RO 26598731, înregistrată la poziția 9/F/11.03.2005 în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.
Tel: +4 0232 275 568
Email: office@alaturidevoi.ro

Dacă doriți să efectuați plata prin transfer bancar, vă rugăm să ne contactați pe email la office@alaturidevoi.ro și să ne transmiteți datele pentru factura proformă.

Fundația “Alături de Voi” România (ADV România) se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le utilizeze numai în scopul stabilirii contactului cu fiecare cursant, informarea acestora cu privire la aspectele legate de funcționarea site-ului, organizarea cursurilor, anunțarea evenimentelor conexe și prezentarea ofertelor.

Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Prin utilizarea site-ului www.academiaadv.ro se consideră că ai citit, înțeles și acceptat prezenții Termeni și Condiții. Fundația “Alături de Voi” România (ADV România) poate modifica, revizui, îmbunătăți sau întrerupe furnizarea de informații, produse sau servicii prezentate pe acest site sau oricare din documentele incluse pe acest site, fără a informa în prealabil în acest sens.

Fundația “Alături de Voi” România (ADV România) își rezervă dreptul de a modifica, adăuga, șterge, completa, actualiza în totalitate sau parțial acești Termeni și Condiții fără un anunț prealabil.

Aceste modificări intră în vigoare în momentul în care sunt publicate pe site-ul www.academiaadv.ro și se consideră a fi acceptate de Vizitator/Utilizator prin continuarea utilizării acestui site.

Reclamații

Pentru orice fel de reclamații, detalii sau neînțelegeri, te rugăm să ne contactezi prin e-mail, la office@alaturidevoi.ro sau la numărul de telefon 0232 275 568.

Protecția datelor cu caracter personal

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre priorități pentru Fundația “Alături de Voi” România (ADV România).

Avem grijă să procesăm datele dumneavoastră personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația europeană privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal („GDPR”).

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prezenta Politică de confidențialitate explică modul în care colectăm, gestionăm și asigurăm protecția tuturor datelor cu caracter personal furnizate, cum sunt utilizate aceste informații și ce drepturi aveți în legătură cu datele dumneavoastră personale.

Prin folosirea site-ului www.academiaadv.ro. şi, de asemenea, prin înscrierea la cursuri, evenimente și accesarea  serviciilor ADV România, se consideră că aţi consimţit şi aţi fost informaţi cu privire la drepturile şi obligaţiile redate mai jos.

Operatorul de date cu caracter personal

Fundația “Alături de Voi” România (ADV România), în calitate de operator de date, având sediul social în str. Bazinelor, nr.5, Uricani, com. Miroslava, jud. Iași, office@alaturidevoi.ro, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor şi ale oricăror alte reglementări legale aplicabile.

Toate cererile privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate vor fi adresate la următoarea adresă de email: office@alaturidevoi.ro.

Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către ADV România pot fi solicitate contactând Responsabilul cu Protecția Datelor la aceeași adresă de mail, office@alaturidevoi.ro.

Cum colectăm datele

În general, intenţia noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către dumneavoastră prin accesarea acestui website. Obținem date cu caracter personal prin completarea de către dumneavoastră a formularelor online, prin abonarea la newsletter. Datele colectate sunt cele minimum necesare pentru a vă putea oferi informaţii cu privire la activitatea şi proiectele noastre, sau pentru a putea participa la evenimentele și cursurile noastre.

Scopul prelucrării datelor

Prelucrăm datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

 • Înscrierea și participarea la cursurile/programele de formare profesională;
 • Eliberarea certificatelor/diplomelor în urma absolvirii cursurilor/programelor de formare profesională;
 • Trimiterea de comunicări comerciale referitoare la produsele și serviciile noastre;
 • Executarea contractelor încheiate între noi și dumneavoastră sau între noi și entitatea la care sunteți angajat;
 • Furnizarea serviciilor pe care le achiziționați, inclusiv participarea la cursurile/programele de formare profesională și, după caz, serviciile de cazare adiacente.

Cui pot fi comunicate datele dumneavoastră

Destinatarii cărora le putem comunica datele dumneavoastră sunt următorii:

 • Persoana vizată (dumneavoastră).
 • Autorităților publice centrale/locale, instanțelor de judecată, organelor de urmărire penală și altor instituții abilitate, în conformitate cu solicitările legale.
 • Instituțiilor de învățământ și Educație, Comisiilor de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională din București și din țară, Ministerului Educației Naționale, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Autorității Naționale pentru Calificări și altor entități publice care, prin lege, au acces la datele participanților la programele de formare profesională autorizate conform O.G. nr. 129/2000 sau H.G. 1066/2008.
 • Terților, cu consimțământul expres al dumneavoastră.
 • Unităților hoteliere, în cazul achiziționării serviciilor de cazare.

 

Drepturile de care beneficiați

În legătură prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal descrisă prin prezenta Politică, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării precum și dreptul de a vă opune prelucrărilor ulterioare, în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment. În plus, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate (inclusiv cu privire la modalitatea de exercitare a drepturilor indicate în această Politică), vă rugăm să vă adresați la: office@alaturidevoi.ro.

TOP