Cursuri

Orice carieră de succes începe cu o bună educație!

Curs Manager proiect

Competențe profesionale dobândite:

 • Stabilirea scopului proiectului
 • Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
 • Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
 • Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect

Curs Manager de Întreprindere Socială

Competențe profesionale dobândite:

 • Planificarea strategică și operațională a întreprinderii sociale
 • Organizarea întreprinderii sociale
 • Managementul incluziv al resurselor umane

Curs Antreprenor în Economia Socială

Competențe profesionale dobândite:

 • Realizarea studiului de fezabilitate
 • Elaborarea planului de afaceri
 • Gestionarea afacerii
 • Elaborarea proiectului social al afacerii

Curs Manager / Inspector Resurse Umane

Competențe profesionale dobândite:

 • Planificarea activităților
 • Comunicarea cu angajații
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 • Întocmirea documentelor de evidență a personalului

Curs Formare de Formatori

Competențe profesionale dobândite:

 • Pregătirea formării;
 • Realizarea activităţilor de formare;
 • Evaluarea participanţilor la formare;
 • Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare;

Curs Expert Financiar

Competențe profesionale dobândite:

 • Gestionarea financiară a unei întreprinderi sociale;
 • Înregistrarea și raportarea cheltuielilor;
 • TVA, impozite, declarații;
 • Alte aspecte legate de legislația din sistemul financiar și de evidență contabilă.

Curs Consilier de Orientare în Carieră

Competențe profesionale dobândite:

 • Furnizarea informaţiilor esențiale privind piaţa muncii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
 • Evaluarea inițială a persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii profilului profesional (identificarea şi înregistrarea experienţei, educaţiei, pregătirii profesionale ș.a.).
 • Evaluarea personalității, intereselor ocupaționale și abilităților (cognitive, manuale) în vederea completării profilului profesional al persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă.
TOP